A A A K K K
для людей із порушенням зору
Соколівська громада
Кіровоградська область, Кропивницький район

Програма соціально-економічного розвитку


СОКОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ ДЕВ`ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

від 22 грудня 2020 року                                                                                                                                                      № 66 9

  

 

Про затвердження Програми

економічного та соціального

розвитку Соколівської сільської

територіальної громади на 2021 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами)

 

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму економічного та соціального розвитку Соколівської сільської територіальної громади (програма додається).

 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів.

 

                                                                                   

Сільський голова                                                                                                                                            Інна ЗАВІРЮХА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Рішення сесії

                                                                                                                                                          Соколівської сільської ради

                                                                                                                                                          від 22 грудня 2020 року № 66

 

Програма економічного і соціального розвитку

Соколівської сільської територіальної громади на 2021 рік

 

Загальні положення

Програма економічного та соціального розвитку Соколівської сільської територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України (ст. 119), закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 43), обласної Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік.

Методологічною основою розроблення Програми є:

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»:

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами і доповненнями).

Мета програми

Метою Програми є забезпечення сталого економічного та соціального розвитку, удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, енергетичної незалежності, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури для доступності широкого спектра соціальних послуг, зростання добробуту і підвищення стандартів життя жителів громади.

Агропромисловий комплекс

 

Агропромисловий комплекс є основою розвитку економіки громади. Площа земель сільськогосподарського призначення становить майже 90%  від обсягу всіх земель сільської ради.

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить рослинництву. Перевага надається вирощуванню зернових культур (озима пшениця, кукурудза, ячмінь, зернобобові культури тощо). Значне місце серед технічних культур займають олійні культури: соняшник, соя.

 

1. Головні проблеми:

зростання вартості матеріальних ресурсів під час виробництва продукції сільського господарства, що спричиняє підвищення її собівартості;

непрогнозоване коливання курсу валют, що спричиняє нестабільність ринкової ситуації;

зниження якості ґрунтів через розширення посівних площ під вирощування грунтовиснажуючих культур (соняшник та ріпак) та ерозію ґрунтів;

зниження потенціалу галузі тваринництва: скорочення поголів’я тварин і зменшення обсягів виробництва продукції;

домінування дрібнотоварного виробництва продукції тваринництва та плодоовочівництва, що обмежує можливості використання сучасних агротехнологій і техніки, виконання високотехнологічних операцій з вирощування і зберігання сільгоспкультур;

недостатня державна фінансова підтримка виробництва сільськогосподарської продукції, що значно обмежує діяльність товаровиробників.  

 

2. Основні завдання:

застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур;

сприяння впровадженню інвестиційних проектів у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції;

стабілізація та нарощування поголів’я усіх видів сільськогосподарських тварин в домогосподарствах населення;

забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей.

  

3. Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням коштів:

державного бюджету (за програмами Мінагрополітики);

місцевого бюджету;

власних коштів суб’єктів господарської діяльності  та населення;

     банківських кредитних ресурсів;

     інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

     активізація роботи сільськогосподарських (переробних) підприємств;

 збільшення виробництва с/г продукції на душу населення.

Промисловість

 

Промисловий комплекс Соколівської ОТГ представлений рядом видобувних підприємств, що складають експортний потенціал громади. ПАТ «Кіровоградграніт» входить до першої 10-ки найбільших виробників камене-щебеневої продукції в Україні, займає тверді позиції в рейтингу підприємств-експортерів даного виду продукції. ТОВ «Елгран» - підприємство повного циклу виробництва, посідає чільне місце серед гранітодобувних підприємств України.

Використання високотехнологічного обладнання, технічного переоснащення  забезпечує позитивну динаміку обсягів виробництва і підтримку якості товарів на належному рівні.

Переробні підприємства м'ясо-господарського комплексу території представляють ТзОВ «Черняхівські ковбаси», ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат «Українські ковбаси».

 

1. Головні проблеми:

наявність неконтрольованих зовнішніх ризиків (наявність квот Євросоюзу, повільна адаптація підприємств до вимог Євросоюзу).

 

2. Основні завдання:

сприяння впровадженню технологій виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел шляхом залучення інвестицій;

модернізація виробничої бази підприємств переробної галузі, оснащення їх сучасною технікою, впровадження новітніх маловідходних, ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

популяризація продукції місцевих товаровиробників шляхом участі у виставках та ярмарках.

 

3. Ресурсне забезпечення:

реалізація завдань програми буде здійснюватися за рахунок коштів різних джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

нарощення експортного потенціалу;

розширення мережі торгових точок місцевих підприємств.

Місцеві фінанси

 

Процес бюджетної децентралізації дозволив збільшити наповнюваність місцевих бюджетів, сприяв розвитку стабільності та прогнозованості місцевих фінансів. Зміна до податкового та Бюджетного кодексів задекларували перехід до прямих відносин із державним бюджетом бюджетів об’єднаних територіальних громад, передачу до громад додаткового фінансового ресурсу: 100% плати за надання адміністративних послуг, 100% державного мита, 60% податку на доходи фізичних осіб. Запроваджено новий вид податку – акцизний податок з кінцевих продаж, розширено базу оподаткування податком на нерухомість. Для здійснення видатків на делеговані повноваження в галузі освіти та охорони здоров’я – освітню та медичну субвенції.

 

1.Головні проблеми:

недостатня залученість місцевого населення до процесу формування та використання місцевих бюджетів;

складність середньострокового бюджетного планування через нестабільність макроекономічної ситуації;

відсутність повноважень на місцевому рівні із контролю за повнотою сплати податків;

невикористання додаткових джерел залучення фінансових ресурсів;

2.Основні завдання:

посилення фінансової дисципліни платників податків;

запобігання тіньовій зайнятості і недоотриманню податку на доходи фізичних осіб до бюджетів всіх рівнів;

своєчасний перегляд ставок земельного податку відповідно до проведення нормативної грошової оцінки земель;

моніторинг ефективності використання коштів місцевих бюджетів закладами та установами бюджетної сфери.

 

3.Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

підвищення рівня надходжень до місцевих бюджетів;

впровадження середньострокового планування на основі ґрунтовного аналізу показників виконання бюджету за попередні періоди;

впровадження механізму громадського бюджету;

проведення інвентаризації земель та договорів оренди землі з метою збільшення надходжень до бюджету.

Ринок праці та зайнятість населення 

 

Розмір заробітної плати є індикатором, який визначає загальний життєвий рівень працівників та впливає на рівень соціального захисту людини.

 

1. Головні проблеми:

наявність тіньових відносин на ринку праці та у сфері оплати праці;

низький розмір середньомісячної заробітної плати у частини штатних працівників галузей економіки;

відтік економічно активного населення, особливо молоді;

сезонність зайнятості населення.

 

2. Основні завдання:

забезпечення створення нових робочих місць на підприємствах всіх форм власності;

повернення безробітних до продуктивної зайнятості;

зменшення рівня безробіття;

посилення співпраці з роботодавцями з метою поліпшення ситуації на ринку праці в цілому;

організація проведення громадських робіт;

забезпечення контролю за дотриманням роботодавцями законодавства у сфері оплати праці та недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин;

збільшення обсягів працевлаштування незайнятого населення на вільні та новостворені робочі місця;

забезпечення у разі необхідності працевлаштування людей з обмеженими можливостями.

 

3. Ресурсне забезпечення:

Кошти підприємств, організацій, державного та місцевого бюджету.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

Збільшення рівня середньомісячної заробітної плати до 6500. Залучення місцевих мешканців до роботи на території територіальної громади.

 

Соціальний захист населення

 

1. Головні проблеми:

нерівний доступ до соціальних послуг для різних верств населення;

військові дії на сході країни, що призвели до появи внутрішньопереміщених осіб, спричинили дестабілізацію психологічного та морального стану багатьох мешканців громади;

збільшення кількості сімей, що опинились у складних життєвих обставинах через економічні труднощі;

наявність на території великої кількості сімей учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО;

наявність сімей, що опинились на межі бідності та переїхали з міста проживати без реєстрації на територію дачних кооперативів, розташованих на території сільської ради, не мають прописки, але потребують соціального захисту;

суттєва кількість молодих сімей , які навмисне не оформлюють шлюб та замовчують батьківство з метою отримання державних соціальних пільг;

старіння населення громади, високий рівень смертності, від’ємний природний приріст населення.

2. Основні завдання:

забезпечення соціальними послугами одиноких непрацездатних громадян;

забезпечення надання доступної соціальної допомоги на всій території громади, незалежно від віддаленості від адміністративного центру;

виявлення та соціальний супровід сімей, що опинились в складних життєвих обставинах.

 

3. Ресурсне забезпечення:

кошти місцевого бюджету, фізичних та юридичних осіб та інших джерела, не заборонені законодавством, волонтерська підтримка.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

наближення соціальних послуг до отримувачів;

збільшення % охопленості соціальними послугами населення, яке їх потребує;

зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проявів у них фактів насильства;

формування серед мешканців громади обізнаності з питань гендерної рівності.

Освіта

 

Освітній простір Соколівської ОТГ представлений опорними закладами загальної середньої освіти, філіями та закладами дошкільної освіти. Зусилля громади спрямовані на інтеграцію освіти, що надається закладами, розташованими на території сільської ради, до загальноукраїнського та європейського освітнього простору, переорієнтацію та переформатуванням закладів освіти та їх послуг на якісну реалізацію, перехід від оцінювання кількісних показників до якісних, модернізацію закладів освіти та методів надання дошкільної та шкільної освіти, створення умов для розвитку особистості, максимально швидкої адаптації освітнього процесу до вимог нового законодавства про освіту, відповідність методів викладання та оцінювання концепції Нової української школи.

 

1. Головні проблеми:

недосконалість мережі освітніх закладів;

низька наповнюваність класів у загальноосвітніх навчальних закладів;

недостатня кількість місць у дошкільних навчальних закладах;

зношеність основних фондів освітніх закладів;

велика енергоємність закладів, що призводить до перевитрат фінансових ресурсів на оплату енерносіїв та відволікає кошти від безпосередньо освіти;

незадовільний стан автомобільних доріг, що утруднює підвезення учнів до опорних навчальних закладів;

низький рівень оснащення класних кімнат, бібліотек, спортивних залів, майданчиків необхідним устаткуванням (в тому числі меблями) застарілість комп’ютерного обладнання, недостатня кількість дидактичного та наочного матеріалу для організації і проведення навчально-виховного процесу.

 

2. Основні завдання:

покращення якості надання освітніх послуг шляхом використання прогресивних підходів викладання матеріалу та кращих світових педагогічних практик;

доступ до інформаційних технологій учнівської молоді;

стимулювання учнів та педагогів, які забезпечують високу результативність своєї роботи;

організація підвозу школярів та педагогів відповідно до програми навчальних закладів;

інтеграція в суспільство дітей з особливими потребами шляхом створення інклюзивних груп та класів в загальноосвітніх навчальних закладах;

забезпечення  школярів та дошкільнят гідними умовами навчання та збереження їх фізичного здоров’я ;

впровадження новітніх технологій для економного використання енергоресурсів.

 

 

3. Ресурсне забезпечення:

Кошти державних цільових програм, кошти державного бюджету (освітня субвенція), Держвного фонду регіонального розвитку, кошти місцевого бюджету, власні надходження бюджетних установ, благодійні внески, гранти та дарунки від фізичних та юридичних осіб, інші джерела надходжень.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкції приміщень освітніх закладів;

будівництво сучасного дошкільного навчального закладу з орієнтацією на дітей з особливими потребами у с.Черняхівка;

забезпечення опорних закладів освіти обладнанням та устаткуванням для реалізації інноваційних підходів до підготовки учнів;

підвищення енергоефективності будівель навчальних закладів та переведення їх на альтернативні види палива в разі можливості;

забезпечення матеріального стимулювання педагогів та учнів за високі досягнення (перемоги на предметних олімпіадах регіонального та всеукраїнського рівня).

Культура, мистецтво та туризм

Діяльність сільських закладів культури та адаптація їх до роботи в умовах децентралізації потребує першочергових організаційних та практичних заходів. В «спадок» від радянських часів території дісталась розгалужена мережа закладів культури. Але замість утримання закладів культури виключно заради утримання, громада має виявити намір культурного розвитку території. Для цього зусилля спеціалістів галузі повинні спрямовуватись не тільки на задоволення культурних потреб окремих категорій населення, а на формування культурного середовища на території громади, формування спільного світогляду, власної, «Соколівської» ідентичності.

 

1. Головні проблеми:

Відсутність самоідентифікації та невизначеність цінностей, притаманних конкретно Соколівській  територіальній громаді – місцевої ідеї, навколо якої згуртувалось би всі верстви населення;

Зношеність основних фондів закладів культури.

 

2. Основні завдання:

 

визначення переліку культурно-духовних цінностей, притаманних громаді та важливих для її мешканців;

оснащення клубних закладів сучасними технічними засобами для проведення мистецьких заходів;

підтримання аматорських колективів;

забезпечення представлення творчих колективів громади на регіональному та всеукраїнському рівні;

залучення більшої кількості мешканців громади до участі у культурно-масових заходах;

підвищення рівня духовного розвитку населення громади.

 

3. Ресурсне забезпечення:

реалізація завдань програми буде проводитись за рахунок коштів різних джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

збільшення кількості дітей та молоді, що відвідують культурні заклади на постійній основі;

залучення додаткових коштів від власної діяльності закладів культури;

формування самоідентификації громади та її позитивного іміджу;

проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів культури;

оновлення матеріально-технічної бази.

 

Фізична культура і спорт

 

Світовий досвід показує, що рухова активність людини є передумовою здорового життя. Саме тому галузь фізичної культури і спорту потребує всебічної підтримки та розвитку. З об’єднанням населених пунктів в територіальну громаду спостерігається динамічний розвиток галузі: до роботи залучаються нові інструктори по спорту, збільшується кількість спортивних заходів, підвищується відсоток охопленості мешканців громади спортивними гуртками, покращується матеріально-технічне забезпечення, облаштовуються нові футбольні поля.

 

1. Головні проблеми:

Відсутність умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень.

 

2. Основні завдання:

пропаганда та формування здорового способу життя, фізична підготовка молоді;

проведення заходів з фізичної культури та спорту у населених пунктах громади;

створення умов розвитку фізичної культури у сфері освіти;

утвердження патріотизму, духовності через спортивні заходи;

згуртування активної спортивної молоді;

розширення видів спорту для залучення та зацікавлення якомога більшої частини населення територій в спортивному житті громади.

 

3. Ресурсне забезпечення:

Кошти державного та місцевого бюджетів, кошти спонсорів, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

розбудова  та обладнання мережі спортивних стадіонів та майданчиків;

підвищення рівня охоплення населення різних вікових категорій всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Охоплення населення всіма видами ф- роботи складаьтиме13,2%

Комунальне господарство

 

Комунальне господарство громади представлене комунальним підприємством Соколівської сільської ради «Надія». За сприяння та підтримки сільського голови та депутатів, комунальне підприємство значно покращило  стан водопровідного господарства, фінансово-економічні показники своєї діяльності.

 

1. Головні проблеми:

зношеність систем водопостачання, водовідведення, очисних споруд через високий ступінь зношеності основних фондів;

невідповідність встановлених тарифів економічно обґрунтованим;

висока вартість робіт із прокладання нових ліній водопостачання та їх обслуговування;

швидкі темпи росту цін на енергоносії;

недостатній рівень санітарного очищення та благоустрою території.

 

2. Основні завдання:

підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення:

розширення видів послуг, що можуть отримати громадяни безпосередньо на території сільської ради;

формування прозорої та ефективної тарифної політики;

впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

фінансова підтримка житлово-комунального господарства та його розвиток;

впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами, налагодження переробки окремих видів ТПВ.

 

3. Ресурсне забезпечення:

Кошти місцевого бюджету, кошти підприємств та фізичних осіб, інші джерела надходжень.

 

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми:

забезпечення населення якісною питною водою;

будівництво і реконструкція каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, які скидаються у водні об’єкти;

надійність функціонування і сталий розвиток об’єктів зовнішнього освітлення шляхом модернізації та енергозбереження об’єктів зовнішнього освітлення для зменшення обсягів енергоспоживання;

підвищення рівня безперебійного забезпечення населення житлово-комунальними послугами, особливо в осінньо-зимовий період;

збільшення кількості послуг населенню

 

Транспорт, дорожнє господарство та розвиток автомобільних доріг

 

 

Центральна садиба ОТГ пов’язана з районним центром автобусним маршрутом (№220). З обласним центром існує сполучення маршрутним таксі (№500). Міжміське сполучення з іншими населеними пунктами  забезпечують 5 прямих маршрутів.

 

1. Головні проблеми:

незадовільний стан асфальтного покриття автомобільних доріг;

відсутність прямого сполучення між центром громади та її населеними пунктами;

зношеність рухомого складу автомобільного транспорту;

невирішеність питань передачі автомобільних доріг на баланси сільських територій, що унеможливлює пряме фінансування проектів з ремонту та реконструкції автомобільних доріг з сільського бюджету.

 

2. Основні завдання:

покращення інфраструктури та мережі автомобільних доріг громади;

забезпечення належного автобусного сполучення з населеними пунктами громади;

сприяння у забезпечені доступності транспортних послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями;.

зменшення рівня аварійності на дорогах.

 

3. Ресурсне забезпечення:

забезпечення за рахунок коштів державного бюджету; участь у проектах співфінансування ремонтних робіт за рахунок бюджетів різних рівнів; проведення робіт із будівництва, ремонту та реконструкції за рахунок сільського бюджету; залучення власних коштів підприємств та інвесторів.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

проведення капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

встановлення нових та впорядкування існуючих автобусних зупинок в населених пунктах;

будівництво дороги, що з’єднає с. Назарівка з трасою Кропивницький-Рівне;

введення прямого сполучення між населеними пунктами громади (створення місцевого маршруту).

 

Енергоефективність та енергозбереження 

 

В умовах розбалансованості енергетичного ринку України, появи ризиків, пов’язаних із зовнішніми факторами, зростанням цін на енергоносії виникає нагальна необхідність в економному використанні наявних енергетичних ресурсів, переході закладів соціально-культурної сфери та домогосподарств на використання альтернативних видів палива, впровадження енергоефективних заходів і технологій.

 

1. Головні проблеми:

значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на енергоносії;

недостатнє фінансування проектів та заходів, спрямованих на зменшення споживання природного газу.

 

2. Основні завдання:

проведення комплексних енргоаудитів в об’єктах бюджетної сфери;

енергомодернізація (за потреби та можливості) будівель закладів соціальної сфери;

підвищення культури енергоспоживання серед населення;

налагодження видобування енергії з відновлюваних джерел (мікроГЕС, сонячні та вітроелектростанції);

забезпечення скорочення споживання електричної енергії системами вуличного освітлення шляхом їх модернізації та переходу до використання енергозберігаючих технологій;

перехід закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету на альтернативні види палива.
 

3. Ресурсне забезпечення:

реалізація основних завдань буде здійснюватися із залученням бюджетних коштів усіх рівнів, банківських кредитних ресурсів та коштів підприємств, населення.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

проведення комплексних енергоаудитів в закладах із найбільшим рівнем споживання енергоносіїв в перерахунку на 1 м2 опалюваної площі;

переоснащення котелень та встановлення нових котлів, що працюють на альтернативних видах палива в закладах та установах сільської ради.

 

Медичне обслуговування 

 

З метою забезпечення формування державної політики в сфері охорони здоров’я на території Соколівської громади діють заклади охорони здоров’я: фельдшерські пункти та лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які фінансуються за рахунок державного бюджету та коштів місцевого бюджету.

  1. Головні проблеми:

недостатня кількість кваліфікованого медичного персоналу;

низький рівень забезпечення медичними препаратами, що впливає на повноцінне функціонування амбулаторії та ФПів;

приміщення медичних установ громади потребують поточних та капітальних ремонтів;

системи опалення приміщень медичних установ на наданий час енергоємні та потребують модернізації або заміни;

застаріле діагностичне та лікувальне обладнання.

 

2. Основні завдання:

підвищення ефективності та якості надання первинної медичної допомоги сільському населенню;

охоплення населення громади послугами сімейних лікарів та медичного персоналу на 100%;

зниження рівня захворюваності серед населення, особливо дітей;

перехід системи надання медичних послуг від лікування наслідків до попередження захворювань (профілактична медицина).

 

3. Ресурсне забезпечення:

кошти державного та місцевого бюджетів, кошти спонсорів, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

оновлення матеріально-технічної бази сучасним медичним обладнанням;

проведення капітальних ремонтів приміщень фельдшерських пунктів та лікарських амбулаторій, реконструкції ситем опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій;

залучення необхідної кількості кваліфіковоного медичного персоналу для роботи в сільській місцевості шляхом створення гідних умов праці;

ведення профілактичної роботи в тому числі  вчасного вакцінування населення.

 

Благоустрій населених пунктів

 

За останні роки в населених пунктах громади проведена велика робота з благоустрою території, але велика кількість проблем, накопичених за попередні періоди та пов’язаних із недостатнім рівнем фінансування та несистематичним проведенням заходів у сфері благоустрою потребують термінового вирішення. Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється з метою покращення екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення громади, підвищення рівня громадського порядку.

 

1.Головні проблеми:

засміченість території побутовими відходами;

мала кількість облаштованих місць відпочинку для молоді та дитячих майданчиків;

недостатня кількість  облаштованих зупинок громадського транспорту;

низький рівень суспільної свідомості щодо відповідального ставлення до збереження чистоти вулиць;

безвідповідальне ставлення керівників та посадових осіб підприємств, установ,

організацій до утримання території населених пунктів у належному стані;

самовільне знищення громадянами зелених насаджень, неналежний догляд за ними;

неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою через недосконалість державного законодавства.

 

2. Основні завдання:

поліпшення благоустрою населених пунктів ради;

підтримання санітарного стану населених пунктів на належному рівні;

забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг;

покращення транспортного обслуговування населення;

підримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів, закладів культури;

вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;

впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;

освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення);

проведення озеленення населених пунктів.

 

3. Ресурсне забезпечення:

кошти державного та місцевого бюджетів, кошти спонсорів, інші джерела, не заборонені законодавством.

 

4. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми:

 

проведення заходів з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил;

обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, інших об'єктів

проведення контролю за належним дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;

проведення капітального ремонту  та реконструкції вуличного освітлення;

запровадження роздільного збирання сміття,

забезпеченя вивозу та утилізації твердих побутових відходів, облаштування майданчиків для збирання сміття контейнерами;

утримання доріг в зимовий період;

санітарна очистка  придорожних смуг, парків, кладовищ;

проведення озеленення населених пунктів.

 

Механізм реалізації програми

Виконання завдань та досягнення  цілей Програми буде забезпечено за рахунок різних джерел надходжень із врахуванням завдань, інвестиційних проектів, соціальних заходів та основних показників програми під час формування обласних і місцевих цільових програм.

Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом сільської ради та її постійними комісіями, керівниками відділів відповідно до функціональних обов’язків та повноважень.

Основними формами контролю за реалізацією завдань, інвестиційних проектів, соціальних заходів та основних показників Програми будуть:

щоквартальна звітність структурних підрозділів на сесіях сільської ради, нарадах та засіданнях виконавчих комітетів;

висвітлення ходу реалізації програми на сайті сільської ради.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ,

які будуть здійснюватись у 2021 році у  рамках програми соціально-економічного та культурного розвитку Соколівської сільської ради в 2021 році за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь